ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ...

Οι δικηγόροι ζητούν να τους αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο της πρότασης των Θεσμών, επί της οποίας καλούνται... οι Έλληνες πολίτες να τοποθετηθούν στη διαδικασία του δημοψηφίσματος της ερχόμενης Κυριακής. Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

δια μέσω του προέδρου της Βασίλη Αλεξανδρή, απέστειλε στον υπουργό

Εσωτερικών επιστολή με την οποία ζητά να της γνωστοποιηθεί το πλήρες

κείμενο της επιτροπής των θεσμών καθώς και να της αποσταλεί σχετικό

επικυρωμένο αντίγραφο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «μετά την αποδοχή της πρότασης του

υπουργικού συμβουλίου από το κοινοβούλιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την 5η Ιουλίου 2015 και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε

εξαιρετικής σημασίας ερωτήματα για το μέλλον της χώρας». Στην επιστολή σημειώνεται ότι «ως γνωστόν, με τον νόμο 4023/2011,

εξειδικεύθηκαν νομοθετικά βασικές διαδικαστικές εγγυήσεις για την

διεξαγωγή δημοψηφίσματος κατ’ άρθρον 44 παρ.2 και 3 του Συντάγματος». Στο πλαίσιο αυτό,

καταλήγει η επιστολή, «προς εκπλήρωση των ρυθμίσεων

των άρθρων 5 και 10 του ν. 4023/2011, ενόψει

και του θεσμικού ρόλου των δικηγόρων και συνεπεία των τεθέντων ερωτημάτων του εν λόγω

δημοψηφίσματος, ζητούμε: α) Nα μας γνωστοποιήσετε το κείμενο της πρότασης των Θεσμών, επί του

οποίου καλούνται οι Έλληνες πολίτες να τοποθετηθούν στη διαδικασία του

δημοψηφίσματος και β) Nα μας αποστείλετε σχετικό επικυρωμένο αντίγραφο».

Via

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share