Ένα κορίτσι κολυμπάει στη λίμνη με τις εκατομμύρια μέδουσες! ..Θα το τολμούσατε;;;

Το βίντεο της Nana Trongratanawong που η ίδια περιγράφει ως «περικυκλωμένη από εκατομμύρια χρυσές μέδουσες κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στην Λίμνη των Μεδουσών στο Παλάου».

Αν και στο βίντεο δεν διακρίνονται ακριβώς εκατομμύρια μέδουσες, ο αριθμός αυτός δεν είναι υπερβολή: Εκατομμύρια χρυσές μέδουσες κινούνται οριζόντια στη λίμνη καθημερινά. GoPro: Lost in Jellyfish Lake - YouTube

var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || '') + 'data_';return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},span: {},info: {}});},tick: function(l, t, n) {ytcsi.gt(n).tick[l] = t || +new Date();},span: function(l, s, n) {ytcsi.gt(n).span[l] = (typeof s == 'number') ? s :+new Date() - ytcsi.data_.tick[l];},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;}};ytcsi.perf = window.performance || window.mozPerformance ||window.msPerformance || window.webkitPerformance;ytcsi.tick('_start', ytcsi.perf ? ytcsi.perf.timing.responseStart : null);if (document.webkitVisibilityState == 'prerender') {ytcsi.info('prerender', 1);document.addEventListener('webkitvisibilitychange', function() {ytcsi.tick('_start');}, false);}

Via

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share