ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΕΝΑ

Η φυσική πραγματικότητα είναι ένας πολυδιαστατικος καθρέπτης. Εμείς έχουμε ένα θεϊκό πυρήνα, μια ελάχιστη Μονάδα, ένα θεϊκό ά-τομο,

ένα θεϊκό σπινθήρα με την έννοια οτι από τη φωτιά του Όλου, είμαστε μια

σπίθα κατ εικόνα και ομοίωση. Αυτός ο θεϊκός σπινθήρας είναι σε κίνηση, σε κραδασμό κάτω από ορισμένες
συχνότητες. Κάθε στιγμή εκπέμπουμε "κύματα" δημιουργημένα από τις κραδασμικές μας συχνότητες στη περιβάλλουσα ύλη. Αυτά τα κύματα έχουν ένταση και συχνότητα, κατευθύνονται προς όλες τις κατευθύνσεις και έχουν κέντρο εμάς. Ανάλογα την ένταση και συχνότητα, ενεργοποιούν, θέτουν σε κίνηση

την αδρανή ύλη που μπορούν να επηρεάσουν, πριν χασουν από την αντίσταση

των επίπεδων πυκνότητας της ύλης, τη διάρκεια τους. Έτσι σχηματίζεται γύρω από τον πυρήνα μας ένα πεδίο, ένας χώρος

που έχει καταληφθεί από της εκπεμπόμενες ενέργειες μας, με ένταση κοντά

στο πυρήνα (σώμα)και εξασθένηση της έντασης της ενεργοποίησης της ύλης,

στη περιφέρεια (πεδίο Δημιουργίας). Αυτό το πεδίο είναι σαν ένας θόλος που ξεχωρίζει λόγω της συχνότητας κραδασμών του, από το υπόλοιπο αδρανές η διαφορετικών κραδασμών περιβάλλον. Αυτός ο θόλος είναι η φυσική πραγματικότητα του καθένα. Αυτός ο θόλος προβολής του εαυτού μας είναι το ιδιωτικό πεδίο δημιουργίας πραγματικότητας του καθένα. Μέσα σε αυτό το θόλο βιώνει όλες τις εμπειρίες. Μέσα σε αυτό το θόλο έχει χωρέσει ΟΛΟ το Σύμπαν που πειραματίζεται το ποσοστό συνείδησης του. Αυτός ο θόλος προβολής, το δημιουργικό πεδίο, λειτουργεί όπως ένας καθρέφτης. Αντανακλά τις δίκες μας κραδασμικές συχνότητες και εμείς τις διαβάσουμε σαν εικονική πραγματικότητα. Είναι όπως το μάτι που βλέπει το είδωλο στο καθρέφτη,όχι γιατί υπάρχει

στο καθρέφτη, αλλά γιατί οι ακτίνες προβολής μας, ανακλανε στο γυαλί και γυρίζουν πίσω σε μας. Αλλάζοντας πόζες ΠΡΩΤΑ εμείς, θα αλλάζει το είδωλο μας παράλληλα. Ο άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων που μπορεί να δονηθεί, όμως σε αυτό το φάσμα οι κραδασμικες διαφορές των συχνοτήτων είναι

τέτοιες, ώστε μπορεί να βιώνει διαφορετικά πεδία, θόλους, του πυρήνα

του,ανάλογα τις συχνότητες που διαλέγει να δονηθεί. Ανάλογα την πυκνότητα της ύλης , τα πεδία αυτά, διαφέρουν σε μέγεθος

λόγω της έλλειψης αντίστασης στα εκπεμπόμενα κύματα. Ενώ στη πυκνότερη

ύλη το μέγεθος του πεδίου είναι πολύ κοντά στο κέντρο, στα πιο αραιής

πυκνότητας ύλη, τα πεδία,θόλοι είναι τεράστιοι. Επομένως, επειδή οι συχνότητες που κραδαζεται ο ανώτερος "εαυτός" δημιουργούν τεράστιο πεδίο δημιουργίας λόγω της πολύ αραιής ύλης (αρα και μικρότερης

αντίστασης) , όταν στέλνει πληροφορίες στο κατά πολύ μικρότερο

πεδίο-θόλο του κατωτέρου εαυτού ,είναι αδύνατο να κατανοηθούν σε μεγάλο

βαθμό και να εκδηλωθούν, .Φιλτράρονται μεσω, και κρατιούνται σε

δημιουργία μόνο εκείνες οι συχνότητες που μπορεί ο κατώτερος εαυτός

προσωπικότητα, πίστη, θρησκεία, κοινωνία, εγώ, επιθυμίες, ΠΑΡΕΛΘΟΝ

κ.τ.λ.) να αντιληφθεί και να προβάλλει .Από σχεδόν τίποτα μέχρι μια

μερική εικόνα της πληροφορίας από τον ανώτερο εαυτό μας. Κάθε φορά που αλλάζουμε (εγώ,επιθυμίες,ιδανικά,κτλ) αλλάζουμε συχνότητες, αλλάζουμε την πραγματικότητα που ζούμε, διότι είμαστε ικανοί να αναπτύξουμε το θόλο δημιουργίας μας και να πειραματιστούμε άλλου είδους ύλη και πραγματικότητα. Κάθε φορά που αλλάζουμε συχνότητες,εισχωρούσε σε χαμηλότερης και

υψηλότερης πυκνότητας ύλη, πιο δυσπλαστη και πιο εύπλαστη αντίστοιχα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους πεδίο δημιουργίας-θόλο.Οι πλανήτες, οι Ήλιοι, οι Γαλαξίες, τα σύμπαντα μέχρι τον Τεράστιο ΘΟΛΟ που ανήκουν όλα στο πεδίο δημιουργίας του. Κάθε άνθρωπος επικοινωνεί με τους υπόλοιπους μέσα από μια εκδοχή τους,

εικόνα τους, που έχει δημιουργήσει για αυτούς στη πραγματικότητα του.

ΠΟΤΕ ΑΜΕΣΑ. Αντιλαμβάνεται μόνο τη συχνότητα που μπορεί από τα άλλα όντα και διαμορφώνει εκδοχές τους μέσα στη πραγματικότητα του. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια κραδασμική ζώνη συχνοτήτων, αντιλαμβάνονται την ίδια πραγματικότητα, αλλά πάντα μέσω "του δικού τους κόσμου". Ενεργειακά όλοι βρίσκονται στην πραγματικότητα της γης,στο Θόλο της, και όλοι στο θόλο του Ηλιακού Λόγου, και όλοι στο Θόλο του Γαλαξιακού

Θόλου,κ.ο.κ. Όμως αυτά όλα που βλέπουμε ψηλά, είναι ΜΟΝΟ αυτό που μπορούμε ενεργειακά να καταλάβουμε και να το κάνουμε εικόνα στο μικρο μας θόλο-Δημιουργικό

πεδίο. Η αλήθεια είναι η κάθε εμπειρία κάθε πραγματικότητας που βιώνουμε! Η φυσική πραγματικότητα δεν είναι παρα η συνειδησιακή κατάσταση του

καθένα! Είναι μια φούσκα που περιέχει ένα ολόκληρο κόσμο, και κάθε

φούσκα είναι μέσα σε μια μεγαλύτερη . Είναι το γενικό θέμα του να δημιουργούνται πραγματικότητες μέσω των οποιων να βιώνουμε εμπειρίες. Οι συλλογικές συνειδήσεις είναι αυτές που μπορούν να βιώνουν ταυτόχρονα όλες τις πραγματικότητες των μελών που τις απαρτίζουν. ΤΟ ΟΛΟΝ ΣΕ ΕΝΑ είναι η μεγαλύτερη Συλλογική ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΕΝΑ. ΣΥ = ΠΑΝΕσωτερικη δυναμη, και Ειρηνη σε ολους. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΣΣΙΡΛΗΣ στην ομάδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ awakengr.com

Via

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share