Αντισύλληψη: Ποσοστά αποτελεσματικότητας για κάθε μέθοδο

Οι διαθέσιμες μέθοδοι αντισύλληψης από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ένα ζευγάρι ποικίλλουν ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τη διάρκεια εφαρμογής τους... Βασικό κριτήριο για να επιλεγεί η μία ή η άλλη μέθοδος είναι η αποτελεσματικότητα, ενώ δευτερευόντως επηρεάζει την απόφαση του ζευγαριού και η
ευκολία εφαρμογής. Παρακάτω θα δείτε ποιο είναι κατά μέσο όρο το ποσοστό αποτελεσματικότητας των δημοφιλέστερων μεθόδων αντισύλληψης. Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί βάσει του δείκτη αποτυχίας κατά τη συνήθη χρήση (typical use failure rate), ο οποίος συνυπολογίζει το ενδεχόμενο λανθασμένης χρήσης, όπως για παράδειγμα την παράλειψη της λήψης του αντισυλληπτικού για μία ημέρα ή την περίπτωση να σπάσει το προφυλακτικό.

1. Τσιρότο: 91%

2. Κολπικός δακτύλιος: 91%

3. Ενδομήτριο σύστημα απελευθέρωσης ορμονών (IUD): 99,8%

4. Οικογενειακός προγραμματισμός (προγραμματισμός γονιμότητας): 76%

5. Ενέσιμο αντισυλληπτικό: 94%

6. Προφυλακτικό: 82%

7. Αντισυλληπτικό χάπι: 91%

8. Σπερματοκτόνα: 72%

9. Γυναικείο προφυλακτικό: 79%

Πηγή

Via

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share