Ορθοστατική υπόταση...

Είναι το συχνό φαινόμενο της απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης μετά από όρθια στάση του σώματος, οπότε, η μεγάλη πίεση πέφτει πάνω... από 20 mmHg μέσα σε διάστημα λιγότερο των 2 λεπτών. Τις περισσότερες φορές, δεν ανευρίσκεται κάποια συγκεκριμένη αιτία. Τα άτομα που το εμφανίζουν
είναι συνήθως γυναίκες, νεαρής ηλικίας, οι οποίες πιθανώς εμφανίζουν κάποια ελαττωματική λειτουργία των μηχανισμών, που ρυθμίζουν την πίεση σε σχέση με τη στάση του σώματος. Τα παραπάνω είναι ο κανόνας. Κάποιες φορές, αρκετά σπανιότερα, ορθοστατική υπόσταση εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα κάποιου νοσήματος και τότε μιλάμε για δευτεροπαθή ορθοστατική υπόταση. Τα αίτια της δευτεροπαθούς ορθοστατικής υπότασης είναι η ανάρρωση από κάποιο μακροχρόνιο νόσημα, πχ. λοίμωξη, ο αλκοολισμός ή η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση φαρμάκων όπως είναι τα ψυχοφάρμακα ή τα αντιυπερτασικά, η απώλεια αίματος ή υγρών και πολύ σπάνια, κάποια συστηματικά χρόνια νοσήματα (νευροπάθειες, ενδοκρινοπάθειες, αμυλοείδωση). Η αντιμετώπιση της κρίσης έγκειται την κατάκλιση του ασθενούς με το κεφάλι σε χαμηλότερο επίπεδο από τα πόδια. Η πρόληψη έγκειται στην αποφυγή της απότομης άρσης του σώματος και της έγερσης από την καρέκλα ή το κρεβάτι. Εάν το φαινόμενο παρουσιάζεται πολύ συχνά, είναι ένδειξη για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Via

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share