ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Το πρόβατο

Πώς βελάζει ένα φυσιολογικό πρόβατο; Μπέεεεεε... Πώς βελάζει ένα
αμερικάνικο πρόβατο; Μπέεεεε men! Πώς βελάζει ένα αριστοκρατικό πρόβατο; Μπεεεεε εμ βέεεεεε...

Via


Share/Bookmark
Post A Comment
  • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
  • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
  • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :