300 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην eLearning πλατφόρμα στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SKILLS4MSEs από το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

300 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην eLearning πλατφόρμα

στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SKILLS4MSEs από το ΚΕΠΑ


Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου SKILLS4MSEs παρουσίασαν οι εταίροι υλοποίησης του

έργου κατά την διάρκεια του τελικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.

Το συνέδριο «άνοιξε» με χαιρετισμό της η κυρία Αγνή Παγούνη, εκπροσωπώντας το Κέντρο

Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης — ΚΕΠΑ, το οποίο αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο του

έργου, παρουσιάζοντας επιγραμματικά τους στόχους της εν λόγω δράσης. Στη συνέχεια, εκ μέρους

του δεύτερου εταίρου του έργου στην Ελλάδα, ο Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριος Μανώλης Στειακάκης, παρουσίασε τα

αποτελέσματα της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ακολούθησε η ομιλία του κυρίου Georgi Breskovski, εκπροσώπου του ιδρύματος Mikrofond Sofia

Foundation αναφορικά στις εκπαιδευτικές δράσεις που διεξήχθησαν στη Βουλγαρία, ενώ εκτενείς

παρουσιάσεις ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων του έργου στην Αλβανία, έγιναν από την

κυρία Irena Cela, εκπρόσωπο του φορέα μικροχρηματοδοτήσεων FED Invest και τον κ. Altin Muca,

εκπρόσωπο του ιδρύματος Albanian Besa Capital Foundation.

Σε αναλυτική παρουσίαση για τα αποτελέσματα του έργου συνολικά, προέβη η κυρία Δέσποινα

Καμπουρίδου, Project Coordinator στο ΚΕΠΑ, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που

είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο κοινό-στόχο του έργου, μεταξύ αυτών, η διαχείριση logistics

(μεταφορών κι εφοδιαστικής αλυσίδας), ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, η διαχείριση κρίσεων,

η ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης, το ψηφιακό marketing, η δημιουργία ιστοσελίδων, η διαχείριση

ψηφιακής ασφάλειας. Η απάντηση στις ανάγκες των ωφελούμενων δόθηκε μέσω της Ψηφιακής

Εκπαιδευτικής –eLearning – Πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

SKILLS4MSEs και αναπτύχθηκε αποτελεσματικά σε τρεις γλώσσες, προσφέροντας υψηλής ποιότητας

εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή και βίντεο, με αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και

εκπαιδευτών, δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση, όπως επίσης και λήψη βεβαίωσης επιτυχούς

παρακολούθησης. Χαρακτηριστικά δε, υπογράμμισε ότι περισσότεροι από 300 ωφελούμενοι έχουν

εγγραφεί στην πλατφόρμα και έχουν αξιοποιήσει τις παρεχόμενες από το ευρωπαϊκό έργο υπηρεσίες,

τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικής παρακολούθησης, όσο και σε επίπεδο συμμετοχής σε δια ζώσης

θεματικά εργαστήρια, που πραγματοποιήθηκαν σε Αλβανία, Βουλγαρία, και Ελλάδα.

Project co-funded by the European Union www.skills4mses.eu

and National Funds of the participating countries

Κλείνοντας, ο κύριος Δημήτρης Ζιούζιος, εκπρόσωπος της εταιρίας Media Suite, παρουσίασε τη

διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και το περιεχόμενο αυτής, σε συνδυασμό με την προβολή ενός

σύντομου βίντεο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων που

είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Η eLearning πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ οι εκπαιδευτικές

δράσεις (SKILLS4MSEs Webinars) του έργου συνεχίζονται και τους επόμενους μήνες διαδικτυακά.

Παράδειγμα των δράσεων αυτών, αποτελεί η συνέργεια του ΚΕΠΑ με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Ανάπτυξη Πωλήσεων και Κερδοφορίας

για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” προς τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου

Χαλκιδικής.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από πέντε θεματικά εργαστήρια, συνολικής

διάρκειας 15 ωρών με έμφαση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

✅ «Σχεδιασμός της στρατηγικής Marketing»

✅ «Σχεδιασμός της εξυπηρέτησης πελατών»

✅ «Market Fit, προσαρμογή προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά»,

✅ «Ανάπτυξη στρατηγικής πωλήσεων»

Το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20

Δεκεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SKILLS4MSEs, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από

την ιστοσελίδα του έργου ή να επικοινωνήσουν με την κα. Δέσποινα Καμπουρίδου (είτε ηλεκτρονικά

μέσω email: kabouridoud@e-kepa.gr, είτε τηλεφωνικά 2310 274033)

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share