Έρχονται 30 κορυφαία αμερικανικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων της χώρας μας καθώς μπορεί να αποτελέσει βασικό

μοχλό για την εν γένει εξωστρέφεια και ποιοτική αναβάθμιση των ΑΕΙ.

Εκπρόσωποι 30 κορυφαίων Πανεπιστημίων από τις ΗΠΑ έρχονται το Σάββατο στην Αθήνα στο πλαίσιο του Pharos Summit που αποσκοπεί στη διεύρυνση και εμβάθυνση των συνεργασιών τους με Ελληνικά ΑΕΙ. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται τα Columbia, Harvard, Yale, Tufts, Johns Hopkins, Princeton.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων της χώρας μας καθώς μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την εν γένει εξωστρέφεια και ποιοτική αναβάθμιση των ΑΕΙ αλλά και για την ανάσχεση του brain drain (και την συμβολή στο brain gain) και την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται στην υψηλού επιπέδου έρευνα και καινοτομία.

Σε τρεις άξονες η στρατηγική από το υπουργείο Παιδείας

1. Θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο παρέχει περαιτέρω ελευθερία στα ελληνικά πανεπιστήμια να καθιερώσουν ένα ευρύτερο φάσμα συνεργασιών (π.χ. κοινά/διπλά πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, θερινά και χειμερινά προγράμματα σπουδών)
2. Παροχή εκτεταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των πανεπιστημίων σε αυτή την προσπάθεια, ύψους 80 εκ. ευρώ
3. Έναρξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με κομβικούς παίκτες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων.

Επιδίωξη είναι η Ελλάδα να καταστεί η Ελλάδα εκπαιδευτικός κόμβος που θα προσελκύει φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο.

Η διεθνοποίηση των Ελληνικών ΑΕΙ θα έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές μας να αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιου φήμης πανεπιστήμια χωρίς να απαιτείται να μεταναστεύσουν.

Παράλληλα οι καθηγητές και ερευνητές επωφελούνται από την δημιουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών συμπράξεων αποκοτώντας πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και πόρους όπως εργαστήρια και βιβλιοθήκες.

Σε οικονομικό επίπεδο τα ελληνικά πανεπιστήμια μας θα επωφεληθούν σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με σημαντική εισροή εσόδων από φοιτητές εξωτερικού – υπολογίζεται, για παράδειγμα, ότι τα έσοδα από τα δίδακτρα από μόνο ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής αγγίζουν τα 4 εκ. ευρώ για έναν κύκλο σπουδών. Σε επίπεδο κύρους και διεθνούς προβολής, τα πανεπιστήμια μας αποκτούν τη θέση που τους αρμόζει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share