Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι θα επιστρέψουν πίσω τα ποσά εφάπαξ

Η ΑΑΔΕ είχε προειδοποιήσει, ότι θα ελέγχονταν εξονυχιστικά οι λήπτες του «δωρεάν χρήματος», για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και

τηρούσαν τους όρους της χρηματοδότησης της επιστρεπτέας προκαταβολής

Στο «μικροσκόπιο» αναμένεται να μπουν οι υποθέσεις καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τουλάχιστον 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους.

Για τις εν λόγω επιχειρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος, όχι γιατί παρανόμησαν αλλά γιατί παραβίασαν το τους όρους της χρηματοδότησης που όριζε ο κάθε γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν θα επιστρέψουν εντόκως και εφάπαξ όλο το ποσό που έλαβαν.

Όλες οι επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τους όρους των αποφάσεων αναμένεται να επιστρέψουν όλο το ποσό που έχουν λάβει. Ένας από τους λόγους παραβίασης για τον οποίο θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό είναι η μη διατήρηση του αριθμού των απασχολουμένων.

Η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την «Ημερησία» είχε έγκαιρα προειδοποιήσει, ότι θα ελέγχονταν εξονυχιστικά οι λήπτες του «δωρεάν χρήματος», για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τηρούσαν τους όρους της χρηματοδότησης.

Η διατήρηση του ίδιου αριθμού των εργαζόμενων, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν ο βασικός κανόνας.

Στην πρώτη επιστρεπτέα,για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, σωρευτικά ο αριθμός των αναγγελιών προσλήψεως και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών συμβάσεως εργασίας .Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Απρίλιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό 7.

Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Όσοι έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, έπρεπε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως και τις 30 Ιουνίου 2021.

Όσοι έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6, έπρεπε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως και τις 31 Ιουλίου 2021.Οι περίπου 290.000 επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, έπρεπε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως και τις 31Αυγούστου 2021.

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share