Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα» που θα υλοποιηθεί μέσω συνεργασίας του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας με τον Δήμο Τυρνάβου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στοχεύοντας στη βελτίωση και συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εξυπηρετούν συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και στοχεύουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Τυρνάβου, μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας 250 ωρών για δεκαπέντε (15) ανέργους πολίτες του Δήμου Τυρνάβου. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ένταξη - επανένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω της απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί σε κατάλληλη αίθουσα και σε εγκαταστάσεις των εργαστηρίων εστίασης του Χριστοδούλειου Βρεφικού Σταθμού Τυρνάβου. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας. ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share