Κ. Γούλα από Delphi Economic Forum: Υγεία δεν είναι μόνο η έλλειψη ασθένειας, αλλά η εξασφάλιση φυσικής και ψυχικής ισορροπίας σε μια κοινωνία συμπερίληψης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα Καλυψώ Γούλα συμμετείχε στο «Ιnclusivity Lounge» με τίτλο “Equity, Diversity and Inclusion in Health” στο Delphi Economic Forum που διοργάνωσε το Women On Top, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων. Το Inclusivity Lounge αποτέλεσε έναν χώρο συνάντησης, σκέψης, ανταλλαγής ιδεών για την έμφυλη ισότητα και τη συμπερίληψη στην Υγεία.Η Γενική Γραμματέας έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών που υφίστανται διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Πρόσθεσε όμως για την πρόβλεψη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων 2021-2025 (ΕΣΔΙΦ) διακριτού Άξονα (Άξονας Προτεραιότητας 4) για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές, και ειδικότερα στο στόχο 4.5 που προβλέπει πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην υγεία. Περαιτέρω αναφέρθηκε στην επικείμενη ολοκλήρωση έργου της ΓΓΔΟΠΙΦ με τη συνδρομή της ΕΣΑμεΑ, και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό, τη σύνταξη και τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο πολύ σημαντικών εργαλείων: του «Οδηγού Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Εργαζομένων σε Δομές Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας για γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία θύματα έμφυλης βίας» και του «Εγχειριδίου οδηγιών σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία προς όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υποδοχή αιτουσών άσυλο».

 Όλα τα ανωτέρω συμβάλλουν στην κατανόηση της αναπηρίας και της συμπερίληψης και ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, με εστίαση στις επιζώσες έμφυλης βίας, από τους/τις επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες και κορίτσια, αιτούσες άσυλο ή/και γυναίκες πρόσφυγες.Τέλος, η κα Γούλα δήλωσε: «Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υγεία δεν είναι μόνο η έλλειψη ασθένειας, αλλά και η εξασφάλιση φυσικής και ψυχικής ισορροπίας σε μια κοινωνία συμπερίληψης». ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share