Επιχορήγηση εργαζομένων και ανέργων έως 1.500 ευρώ για κατάρτιση δεξιοτήτων

Στα 1.500 ευρώ ορίζεται το ανώτατο όριο επιχορήγησης εργαζομένων και ανέργων, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης.

Η αξία των δικαιωμάτων που θα χορηγούνται μέσω του ατομικού λογαριασμού

δεξιοτήτων καθορίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ύστερα από σχετική ομόφωνη εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων (ΑΛΔΕ):

• Καταγράφει τις υφιστάμενες δεξιότητες και εκείνες που αποκτάει ο πολίτης από τα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στα οποία συμμετέχει.

• Παρέχει σε εργαζομένους και ανέργους έναν προϋπολογισμό που θα μπορούν να δαπανούν για κατάρτιση με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.

• Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν τις δεξιότητες που κατέχουν βάσει βιογραφικού, πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας, συμμετοχής σε κατάρτιση κ.ά. και στο κράτος να καταρτίζει στοχευμένα και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του στις δεξιότητες που έχει πραγματικά ανάγκη η αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι ΑΛΔΕ κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ανώτατο ποσό των 1.500 ευρώ αναλύεται σε:

• 1.100 ευρώ, που είναι το σταθερό ποσό το οποίο παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων.

• Εως 400 ευρώ, που είναι το μεταβλητό ποσό το οποίο θα χορηγείται με βάση κοινωνικά κριτήρια (φύλο, ηλικία, ειδικές ομάδες) και αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης που έχουν καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται ως προς τα δικαιώματα δεξιοτήτων οι γυναίκες, οι νέοι 18-29 ετών και οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα γίνεται μέχρι να εξαντληθούν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στον καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του. Υπάρχει κι ένας ειδικός περιορισμός: ο καταρτιζόμενος μπορεί να καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο περισσότερες από μία φορές, μόνο εάν μεταξύ της μιας και της άλλης κατάρτισης στο αντικείμενο αυτό μεσολαβήσουν δύο έτη.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share