Αναβαθμίζεται η λειτουργεία των Επιχειρηματικών Πάρκων

Το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων. Η βασική καινοτομία της νομοθετικής πρότασης της κυβέρνησης είναι πως εισαγάγει μια νέα εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα απολαμβάνει αυξημένων προνομιών.

Πρόκειται για την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), η οποία θα μπορεί να αναπτύσσει, να διοικεί και να διαχειρίζεται, ένα ή και περισσότερα Επιχειρηματικά Πάρκα, αξιοποιώντας την έκτασή τους. Και τα κριτήρια για τις ΕΑΔΕΠ δεν θα είναι αυστηρά. Ενδεικτικά, την πρωτοβουλία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου μπορεί να αναλάβει και υπό σύσταση Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, ενώ δεν θα απαιτείται πλέον πιστοποίηση ελάχιστου ύψους μετοχικού κεφαλαίου.

Μια σημαντική λεπτομέρεια. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου πρέπει να είναι η ίδια κυρία του συνόλου της έκτασης που θα καταλάβει το πάρκο, ή να της έχει παραχωρηθεί το σύνολο της έκτασης ή να έχει συσταθεί υπέρ αυτής δικαίωμα επιφανείας στο σύνολο της έκτασης. Αυτό διευκολύνεται από το ότι με το νομοσχέδιο καταργείται η ελάχιστη έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου, έτσι ώστε να μπορούν να ιδρυθούν και μικρότερα σε έκταση πάρκα. Επιπλέον, στον νόμο αναφέρεται ρητά η δυνατότητα των κυρίων της έκτασης στην οποία θα εγκατασταθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο, να εισφέρουν το ακίνητό τους στην ΕΑΔΕΠ, λαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία της ιδιοκτησίας τους.

Μια ακόμη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι πως προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο ή περισσότερες διακριτές γεωγραφικές περιοχές, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό περιοχές προσωρινής εναπόθεσης και διαχείρισης φορτίων, ακόμα και εάν αυτές δεν βρίσκονται σε άμεση εδαφική συνέχεια της έκτασης στην οποία εγκαθίσταται το πάρκο. Η ρύθμιση αυτή σκοπό έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη, διασύνδεση των περιοχών αυτών με τις επιχειρήσεις εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου για την πιο άμεση, λειτουργική και αποτελεσματική διακίνηση των προϊόντων τους.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share