ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 3 νέα προγράμματα για 30.000 ανέργους

Ενεργοποιούνται από αύριο Τετάρτη 7 Δεκεµβρίου τρία από τα συνολικά έξι προγράµµατα της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που

χρηµατοδοτούνται µε 490 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης και έχουν στόχο την απορρόφηση 68.000 ανέργων, κυρίως νέων, γυναικών, ατόµων µε αναπηρία και µακροχρόνια ανέργων, που αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργασίας, σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Αναλυτικά, τα προγράµµατα που ξεκινούν άµεσα, µε την πλατφόρµα για τις αιτήσεις να ανοίγει αύριο, είναι:

1. Επιδότηση της εργασίας για 10.000 µακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας, συνολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ. Χρηµατοδοτεί έως και το 80% του µισθού και των εισφορών για 18 µήνες µε υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 µήνες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονοµίας.

2. Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, αναβάθµισης προσόντων και προετοιµασίας 10.000 ανέργων νέων, 18-30 ετών, για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (προϋπολογισµού 68 εκατ. ευρώ). Εχει διάρκεια 7 µήνες και η ∆ΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελουµένους µηνιαία αποζηµίωση ίση µε τον νόµιµο κατώτατο καθαρό µισθό µε πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας.

3. Πρόγραµµα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε συνολικό προϋπολογισµό 112 εκατ. ευρώ. Οι 3.000 θέσεις αφορούν ανέργους από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (π.χ. άτοµα µε αναπηρία, απεξαρτηµένοι, θύµατα έµφυλης βίας ή εµπορίας ανθρώπων), θα χρηµατοδοτεί έως και το 75% του µισθού και των εισφορών για 24 µήνες µε υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 µήνες. Οι υπόλοιπες 7.000 αφορούν ανέργους που αντιµετωπίζουν σοβαρά εµπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, χρηµατοδοτεί έως και το 75% του µισθού και των εισφορών για 12 µήνες µε υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 µήνες.

Τους πρώτους µήνες του 2023 θα «τρέξουν» άλλα 3 προγράµµατα επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, µε έµφαση στην πράσινη οικονοµία και τις γυναίκες, µε συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ, αναβάθµισης δεξιοτήτων – επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσµης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών) µε συνολικό προϋπολογισµό 92 εκατ. ευρώ, καθώς και πιλοτικά προγράµµατα συνδυασµένων δράσεων (συµβουλευτικής, πιστοποιηµένης κατάρτισης και απασχόλησης) σε τέσσερις τουλάχιστον πόλεις στην ελληνική επικράτεια. Ο πρώτος κύκλος αφορά 17.750 ανέργους µε συνολικό προϋπολογισµό 45 εκατ. ευρώ, ενώ τα προγράµµατα θα παραµένουν ανοιχτά µέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισµός.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share